Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Zastanawiasz się, czy kompensacja mocy biernej to temat, którym powinieneś się zainteresować. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Nie wchodząc w zawiłe opisy i wzory matematyczne – jest to ta część energii elektrycznej która „krążąc” w sieci  – nie jest zamieniana na żadną pracę lub ciepło, niemniej jednak jest konieczna do funkcjonowania  transformatorów, większości maszyn elektrycznych, oświetlenia, instalacji PV.  Jej krążenie w sieci jest zjawiskiem bardzo negatywnym – zwiększa natężenie prądu, co powoduje zwiększenie strat w urządzeniach wytwarzających,  zmniejsza przepustowość linii przesyłowych, skraca żywotność urządzeń. No ale czy można coś zrobić, skoro energia ta jest i tak konieczna do działania naszych urządzań ? Owszem, można… I znów upraszczając – najlepiej zapobiegać jej krążeniu w sieci. Czyli filtrować w miejscu jej powstania.

Dodatkowo, rozróżniamy moc bierną pojemnościową i moc bierną indukcyjną.

Moc bierna ma bardzo negatywny wpływ na trwałość i długość pracy wszelkich urządzeń elektrycznych, a w szczególności silników elektrycznych, przetwornic czy lamp typu LED. Przynosi też bardzo negatywne skutki, kiedy jest wysyłana do sieci. Dla przeciętnego użytkownika najbardziej uciążliwym skutkiem jest kara naliczona za ponadnormatywny przesył do sieci. Jeżeli widzisz na fakturze pozycje: energia bierna pojemnościowa, energia bierna indukcyjna to jest to właśnie najbardziej wymierna szkodliwość mocy biernej, jaką generujesz.  Moc bierną można jednak skutecznie wyeliminować. W tym celu najlepiej zasięgnąć porady doświadczonego fachowca, który dobierze odpowiednie urządzenie do kompensacji mocy biernej.

W zależności od indywidualnego zużycia i wybranego rozwiązania system kompensacyjny  zwraca się zwykle w ciągu 6 do 24 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać o skonsultowaniu decyzji z fachowcem z branży, najlepiej po uprzednio przeprowadzonej ekspertyzie. Inwestycja w kompensator mocy SVG jest rentowna i szybko się zwraca. W dużych firmach, które mają wysoki współczynnik zużycia mocy biernej, stopa zwrotu wyniesie zaledwie kilka miesięcy, a rachunki będą znacznie niższe.

Generatory SVG znajdą zastosowanie m.in. w wielu przedsiębiorstwach czy zakładach przemysłowych  o często zmieniających się obciążeniach, jak również wszędzie tam, gdzie zastosowano rozwiązania OZE z falownikiem. Rozwiązanie kompensacji mocy biernej można zastosować wszędzie, gdzie występuje znaczny pobór mocy biernej, za który zakład energetyczny nalicza koszty na fakturze (montaż urządzeń do  kompensacji opłaca się w momencie, gdzie opłata na rachunku za moc bierną przekracza 500 zł).

Dzięki kompensacji mocy użytkownik może zyskać obniżenie rachunków za zużycie energii elektrycznej, redukcję nadmiernego poboru mocy biernej oraz ustabilizowany system elektroenergetyczny. Inwestycja w kompensator mocy biernej SVG to przede wszystkim oszczędność. Stopa zwrotu może wynieść tylko kilka miesięcy, szczególnie w firmach, które płacą wysokie rachunki za energię bierną, dlatego inwestycja ta jest rentowna. Żeby skutecznie obniżyć pobór energii biernej i co za tym idzie opłaty z tym związane, coraz częściej są stosowane nowoczesne urządzenia takie, jak kompensatory mocy biernej SVG (Static Var Generator). Są to obecnie najnowsze rozwiązania stosowane w zakresie poprawy jakości energii elektrycznej. Dzięki pracy kompensatora możliwe jest skompensowanie energii biernej pojemnościowej oraz indukcyjnej poprzez utrzymanie właściwego współczynnika mocy oraz ograniczenie migotania światła wywołanego dynamicznymi zmianami obciążenia mocą bierną. Zaawansowana technologia sprawia, że urządzenie się nie przeciąża, a wprowadzone algorytmy sterowania zabezpieczają je przed wystąpieniem rezonansu prądu. Kompensator SVG  wykrywa prąd obciążenia w czasie rzeczywistym za pomocą zewnętrznego przekładnika prądowego, wyodrębnia składowe reaktywne prądu obciążenia za pomocą wewnętrznych obliczeń, a następnie wysyła odpowiedni sygnał do wewnętrznego tranzystora IGBT w celu wysterowania falownika do wytwarzania prądu biernego i prądu o niskiej zawartości harmonicznych w celu spełnienia wymagań kompensacji biernej i harmonicznych. Zastosowanie urządzenia możliwe jest po przeprowadzeniu specjalistycznych pomiarów sieci celem dobrania prawidłowej mocy urządzenia.

Dobór urządzeń do kompensacji energii biernej najlepiej zostawić doświadczonej firmie. Dzięki temu będziesz mieć pewność że zainwestowane środki są właściwie wydane. Wstępnej oceny doboru i efektywności urządzenia służącego do kompensacji mocy biernej można dokonać na podstawie wskazań licznika energii elektrycznej oraz otrzymywanych faktur za energię elektryczną. Aby w sposób precyzyjny i pewny dokonać doboru kompensatora SVG należy przeprowadzić specjalistyczne pomiary oraz zweryfikować ilość urządzeń pobierających energię w obiekcie, w którym ma być zastosowany kompensator. Badanie musi przeprowadzić osoba posiadająca specjalne uprawnienia. Właściwie przeprowadzona analiza pozwoli określić parametry urządzenia, jakie powinno być zastosowane w danym obiekcie. Aby analiza była wystarczająco szczegółowa i  wiarygodna pomiary należy wykonywać przez  kilka dni. Wówczas podstawą doboru urządzenia do kompensacji mocy biernej będą dane odzwierciedlające pełny, rzeczywisty i długotrwały proces użytkowania energii elektrycznej . Tak dobrany kompensator powinien przez długie lata pracować i przynosić wymierne korzyści w postaci oszczędności. Nasza firma świadczy najwyższej jakości usługi w tej kwestii, doradzając Klientom i przeprowadzając 3-dniowe pomiary parametrów elektrycznych.

Kompensator mocy biernej SVG bardzo szybko i w sposób ciągły kompensuje moc bierną, zarówno indukcyjną, jak i pojemnościową, filtruje wyższe harmoniczne, działa niezależnie w każdej fazie, a w sieci trójfazowej występuje symetryzacja obciążenia i redukcja migotania. Jednakże najbardziej charakterystyczną zaletą urządzenia jest możliwość całkowitego wyeliminowania opłat za energię bierną, które nierzadko osiągają poziom nawet kilku tysięcy złotych.

Statyczne kompensatory mocy biernej SVG mają kilka możliwych trybów pracy, które pozwalają dostosować urządzenie do potrzeb Przedsiębiorcy. 

  • kompensacja mocy biernej
  • kompensacja harmonicznych
  • kompensacja mocy biernej i harmonicznych
  • korekta asymetrii

Aktywny kompensator wytwarza prąd kompensacyjny w sieci sterowanej przez zastosowany tranzystor. Na podstawie pomiarów wartości i charakteru mocy biernej odpowiada ona wartości mocy, którą należy skompensować, aby wytworzyć sygnał o odpowiednim przesunięciu prądu względem napięcia. Urządzenie z filtrowaniem harmonicznych działa jak aktywny kompensator, ale wytwarza sygnał o wyższej częstotliwości, odpowiadający częstotliwościom obecnych harmonicznych. Ponieważ sygnał generowany podczas filtrowania harmonicznej jest przesunięty w fazie względem sygnału mierzonej harmonicznej, oba sygnały znoszą się na złączu filtra. Prąd generowany przez kompensator poprawia współczynnik mocy, zmniejsza harmoniczne prądu, zmniejsza prąd w przewodzie neutralnym i umożliwia równoważenie obciążenia.

Powszechne układy kompensacji oparte na bateriach kondensatorów lub dławikach sterowane przez konwencjonalne układy stycznikowe lub tyrystorowe nie są w stanie zapewnić odpowiednich parametrów jakości energii w obliczu dynamicznych i częstych zmian mocy biernej. Jeżeli układ wymaga również mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej, baterie kondensatorów i dławiki należy stosować łącznie. Komplikuje to system pomiarowy, w którym każda bateria wymaga własnego zestawu przekładników prądowych. Rosną również wymagania przestrzenne dla rozdzielnic. Aktywny kompensator mocy biernej SVG umożliwia niezależną kompensację opóźnienia na fazę. Może to zmniejszyć zapotrzebowanie na moc bierną nawet w systemach o wysokiej dynamice stanów przejściowych obciążenia. Czas odpowiedzi na zmiany zapotrzebowania wynosi zaledwie 10 ms, a generowana moc bierna jest dostarczana do odbiornika bez zakłóceń, praktycznie bez obciążenia sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo urządzenie umożliwia generowanie mocy biernej typu pojemnościowego lub indukcyjnego. Jest to stosowane na przykład w systemach, w których rodzaj wymaganej mocy biernej zmienia się z indukcyjnego na pojemnościowy w nocy lub podczas dni wolnych od pracy.

Do najważniejszych danych technicznych zaliczymy między innymi współczynnik kompensacji mocy biernej, który wynosi 95%. Wydajność urządzenia jest na poziomie 97%, natomiast czas reakcji wynosi mniej niż 10 ms, co jest jednym z wielu atutów aktywnych kompensatorów mocy biernej SVG. Szczegółowe parametry techniczne znajdą Państwo w zakładce Kompensatory Mocy.

Instalacje wytwarzające energie elektryczną z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych (PV), to aktualnie bardzo popularne urządzenia umożliwiające produkcję  energii elektrycznej z energii promieni słonecznych. Stosowanie na szeroką skalę tej technologii pozwala zarówno ograniczać koszty zużywanej energii elektrycznej, jak i minimalizować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery naszej planety. Oprócz niewątpliwych zalet tych urządzeń w praktyce występują również pewne negatywne skutki wynikające z ich użytkowania.  Otóż urządzenia te z uwagi na swą konstrukcję generują energię bierną o charakterze pojemnościowym. Opłaty za energię bierną pobierane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyraźnie pogarszają wynik ekonomiczny inwestycji poczynionej w instalacje fotowoltaiczne. Energia bierna towarzysząca fotowoltaice jest zjawiskiem normalnym i powszechnym. Ta pozycja na rachunkach za energię elektryczną nie powinna dziwić również prosumentów, ponieważ otrzymują oni bardzo szczegółowe rozliczenia z zakładem energetycznym, nawet jeśli nie przekraczają dopuszczalnego poziomu mocy biernej.

 

Temat energii biernej dotyczy w głównej mierze firm i przedsiębiorstw oraz zakładów produkcyjnych. Przeciętny przedsiębiorca generuje od kilkunastu do kilkudziesięciu procent energii biernej. Do urządzeń, które generują energię bierną można zaliczyć m.in. oświetlenie LED, serwery, komputery, zasilacze UPS, maszyny wyposażone w silniki indukcyjne, piece indukcyjne i inne. Standardowo rozliczani za ponadumowny pobór energii biernej są odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia, wysokiego i najwyższego napięcia. Rozliczeniami tymi mogą być objęci także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV. W praktyce są to odbiorcy biznesowi, posiadający taryfy A, B, C. Najprostszym sposobem, żeby sprawdzić ile nadwyżki mocy biernej generuje przedsiębiorstwo, jest interpretacja rachunku od dostawcy energii. W zestawieniu, poza opłatami za dystrybucję i moc czynną, przedstawione są opłaty za moc bierną indukcyjną oraz pojemnościową. Dzięki analizie faktury można stwierdzić, czy i w jakiej wysokości generowane są  opłaty związane z mocą bierną. Tym samym bardzo łatwo można sprawdzić, czy opłacalny jest montaż urządzeń do kompensacji energii biernej. W wielu firmach bardzo często opłata za moc bierną rocznie przekracza kwotę co najmniej kilku tysięcy złotych. W takim przypadku dla wielu przedsiębiorców inwestycja w urządzenia do kompensacji mocy biernej jest w związku z tym opłacalna pomimo kosztów urządzenia. Przy tak dużych oszczędnościach, jakie przyniesie montaż urządzenia SVG, rentowność inwestycji jest na bardzo wysokim poziomie.  Zastosowanie kompensatorów mocy biernej umożliwia  uzyskanie oszczędność na poziomie od 10% nawet do 40% wysokości faktur za energię. Konieczność obniżania kosztów energii elektrycznej  spowodowała w ostatnim czasie ogromne zainteresowanie kompensatorami SVG.

Obecnie prawie każde urządzenie pobiera energię bierną (indukcyjną lub pojemnościowa), na przykład powszechnie używane oświetlenie LED, maszyny elektryczne czy zasilacze elektroniczne. Opłaty za energię bierną indukcyjną naliczane są wówczas, kiedy zostanie przekroczony współczynnik tg φ. Jeżeli współczynnik mieści się w zadanej wartości wynoszącej 0,4 nie ponosimy opłat. W większości przypadków współczynnik zostaje jednak przekroczony z powodu użytkowania w firmach wielu urządzeń wytwarzających energię bierną. W przypadku energii biernej pojemnościowej płacimy za każdą jej ilość, a to z powodu jej bardziej szkodliwego działania na sieć. W obu przypadkach zakład energetyczny obciąża nas karą. Każdy odbiorca otrzymuje rozliczenie na podstawie wskazań liczników i tym samym aby zweryfikować koszty energii biernej należy przeanalizować rachunek za dystrybucję energii. Rzeczywiste koszty, jakie ponosi dany odbiorca są sumą pozycji: energia bierna indukcyjna i energia bierna pojemnościowa. Jeśli będą mieli Państwo wątpliwości odnośnie wyliczenia opłat za energię bierną, jakie można wyeliminować, zapraszamy do kontaktu. 

Jest skuteczny sposób na pozbycie się tych opłat. Energia bierna, zarówno indukcyjna, jak i pojemnościowa, posiada tę właściwość, że może zostać skompensowana. Potocznie mówiąc można ją wytworzyć na miejscu zamiast pobierać z sieci. Jeżeli wysokość opłat jest znaczna, warto zainwestować w odpowiednio dobrany kompensator, który wyeliminuje opłaty. Inwestycja zwróci się w zależności od wysokości opłat za energię – od kilku do kilkunastu miesięcy. Warunkiem  osiągnięcia zamierzonych efektów jest powierzenie obsługi doświadczonym specjalistom. Pozwoli to uniknąć niemiłych niespodzianek, takich jak brak zamierzonego efektu, uszkodzenie kompensatora, nieprawidłowe współdziałanie z instalacją fotowoltaiczną, a nawet wzrost opłat.  

Nie – urządzenia nie są drogie. Oferowane kompensatory Energy Saving zwracają się średnio w czasie 6 miesięcy. Jest to oczywiście uzależnione od wysokości kosztów, jakie odbiorca ponosi za energię bierną, ale czas zwrotu nie powinien przekroczyć 1 roku. Oznacza to, że inwestycja w urządzenie do kompensacji mocy jest bardzo opłacalna z punktu widzenia ograniczania kosztów, ale i z poziomu oszczędności, Po okresie zwrotu inwestor może zobaczyć rzeczywiste oszczędności już od pierwszego miesiąca. Jeśli inwestor nie chce lub nie może zainwestować środków firmowych, ma możliwość otrzymania finansowania na atrakcyjnych warunkach. Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą finansowania inwestycji.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania bądź potrzebujesz niestandardowej usługi, napisz lub zadzwoń do nas.

Zapisz się na specjalistyczne pomiary sieci w celu dobrania odpowiedniej mocy urządzenia!