Celem wyceny zakresu prac niezbędnych do wdrożenia
usługi kompensacji mocy biernej, prosimy o następujące informacje

  KW

  Moc umowna dla danego obiektu
  (z umowy z zakładem energetycznym lub faktury)

  Wysokość opłat za energię bierną indukcyjną

  Wysokość opłat za energię bierną pojemnościową

  m-c

  Dane ilości energii podane za okres

  całkowita Wysokość opłat

  Rodzaj obiektu

  Urządzenia elektryczne występujące w obiekcie mogące generować energię bierną:

  Czy jest miejsce wyznaczone do montażu
  wymiary ok 520mm x 520mm x 100mm
  (najlepiej rozdzielnia lub pomieszczenie techniczne)

  Czy jest możliwe całkowite wyłączenie
  prądu na czas montażu (ok 3 godziny)

  Dokładny adres budynku
  w którym będzie instalacja urządzenia

  Zdjęcie rozdzielni

  Skany faktur za dystrybucję energii elektrycznej z ostatnich 12 m-cy (jeśli nie ma możliwości przesłania
  z 12 m-cy to przynajmniej z 3 miesięcy z najwyższym poborem energii biernej

  Zapisz się na specjalistyczne pomiary sieci w celu dobrania odpowiedniej mocy urządzenia!