Celem precyzyjnej wyceny zakresu prac niezbędnych do wdrożenia
pełnej kompensacji Mocy Biernej, prosimy o następujące informacje

  KW

  Moc umowna dla danego obiektu
  (z umowy z zakładem energetycznym lub faktury)

  Wysokość opłat za energię bierną indukcyjną

  Wysokość opłat za energię bierną pojemnościową

  m-c

  Dane ilości energii podane za okres

  całkowita Wysokość opłat

  Rodzaj obiektu

  Urządzenia elektryczne występujące w obiekcie mogące generować energię bierną:

  Czy jest miejsce wyznaczone do montażu
  wymiary ok 520mm x 520mm x 100mm
  (najlepiej rozdzielnia lub pomieszczenie techniczne)

  Czy jest możliwe całkowite wyłączenie
  prądu na czas montażu (ok 3 godziny)

  Dokładny adres budynku
  w którym będzie instalacja urządzenia

  Zdjęcie rozdzielni

  Skany faktur za dystrybucję energii elektrycznej z ostatnich 12 m-cy (jeśli nie ma możliwości przesłania
  z 12 m-cy to przynajmniej z 3 miesięcy z najwyższym poborem energii biernej

  Zapisz się na specjalistyczne pomiary sieci w celu dobrania odpowiedniej mocy urządzenia!

  Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą̨ przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności