Korzystna Współpraca

Doradztwo i pomoc
w doborze urządzeń

Zapraszamy do współpracy

Jeżeli chcesz rozwijać swą działalność o obszary takie, jak dostawy i montaż kompensatorów SVG czy dostawy magazynów energii, to gorąco zapraszamy do współpracy. Nasza firma, oprócz najwyższej jakości urządzeń, oferuje Państwu także bezpłatną pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań dla Państwa Klientów. Optymalny dobór jest kluczowy do poprawnego działania instalacji, a także faktycznego obniżenia kosztów energii elektrycznej. Podstawą prawidłowego doboru układu kompensacji mocy biernej jest przeprowadzenie analizy (pomiarów) parametrów energii elektrycznej w obiekcie, w którym ma on zostać zainstalowany. Taka weryfikacja pozwala uzyskać informację na temat szybkości i poziomu wahań mocy biernej, występowania wyższych harmonicznych czy asymetrii obciążeń. Na podstawie tych danych można zaprojektować i zbudować optymalny dla obiektu układ kompensacji, który będzie spełniał swoje funkcje techniczne.

Na Państwa życzenie możemy wykonać takie pomiary u Państwa Klienta. Uważamy, że najważniejsza jest dokładność dlatego nasze pomiary trwają kilka dni. Po ich zakończeniu dokonujemy rzetelnej analizy i wskazujemy urządzenie, które możliwie najlepiej spełni swoją funkcję. Kolejnym z kluczowych elementów doboru odpowiedniego urządzenia jest weryfikacja rachunku za energię, który będzie podstawą do indywidualnej  i dokładnej wyceny konkretnej usługi. Dążymy do tego, aby inwestycja w statyczny kompensator mocy SVG była zawsze jak najbardziej opłacalna i dopasowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi zapewniamy również szkolenia z zakresu montażu i uruchomienia oferowanych urządzeń.

Potrzebujesz pomocy przy doborze odpowiedniej mocy urządzenia dla swojego klienta? Przyślij nam rachunek za energię dla obiektu, w którym chcesz zastosować kompensację na adres: info@svgkompensatory.pl

Jeśli jesteś zainteresowany stałą współpracą, skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy. Przy stałych zamówieniach otrzymasz status Partnera Handlowego i będziesz mógł otrzymać warunki specjalne na zamawiane urządzenia. 

Wykonanie pomiarów parametrów elektrycznych

W celu sprawdzenia parametrów energii elektrycznej oferujemy wykonanie wszechstronnych pomiarów, analizy i rejestracji parametrów sieci energetycznych oraz jakości energii elektrycznej zgodnie z europejską normą EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Pomiar jest wykonywany w sposób ciągły przez okres jednego tygodnia, zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia, za pomocą specjalistycznych przyrządów pomiarowych o klasie dokładności A. Pomiary są wykonywane “bezinwazyjnie” bez konieczności wyłączania zasilania. Nasi specjaliści posiadają uprawnienia do wykonywania pomiarów oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji audytu oraz oceny urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Analiza wyników wykonanych pomiarów

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów oraz oceny układu zasilania przygotowywane jest opracowanie w formie raportu zawierające między innymi:

  1. wykresy mierzonych parametrów energii elektrycznej wraz z odpowiednim komentarzem,
  2. opisy zarejestrowanych zdarzeń zawierające ocenę mierzonych parametrów,
  3. raport dotyczący zgodności zasilania z zapisami rozporządzenia.

Dobranie odpowiedniego urządzenia

Ponoszone opłaty z  tytułu energii biernej mogą w 95% przypadku zostać całkowicie wyeliminowane. Jest to uzależnione od zastosowanych urządzeń kompensacyjnych i ich możliwości technicznych w zmiennych warunkach sieciowych zależnych od charakteru przyłączonych odbiorników. Sposób doboru urządzenia ma ogromny wpływ nie tylko na efekt ekonomiczny, ale i na późniejszą eksploatację i trwałość kompensatora. 

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania bądź potrzebujesz niestandardowej usługi, napisz lub zadzwoń do nas.

Zapisz się na specjalistyczne pomiary sieci w celu dobrania odpowiedniej mocy urządzenia!