Nasze realizacje

Instalacja 30 kVar

Miejsce montażu – Mielec

Oszczędność na rachunku – 2.600,00 zł

Stopa zwrotu z inwestycji – 4 m-ce!

Instalacja 10 kVar

Miejsce montażu – Busko-Zdrój

Oszczędność na rachunku – 700,00 zł

Stopa zwrotu z inwestycji – 10 m-cy!

Instalacja 10 kVar

Miejsce montażu – Kraków

Oszczędność na rachunku – 1.200,00 zł

Stopa zwrotu z inwestycji – 7 m-cy!

Instalacja 30 kVar

Miejsce montażu – Iława

Oszczędność na rachunku – 2.100,00 zł

Stopa zwrotu z inwestycji – 5 m-cy!

Instalacja 10 kVar

Miejsce montażu – Brodnica Górna

Oszczędność na rachunku – 1.300,00 zł

Stopa zwrotu z inwestycji – 7 m-cy!

 

Instalacja 10 kVar

Miejsce montażu – Warszawa

Oszczędność na rachunku – 1.800,00 zł

Stopa zwrotu z inwestycji – 6 m-cy!

Zapisz się na specjalistyczne pomiary sieci w celu dobrania odpowiedniej mocy urządzenia!

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą̨ przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności