Analiza faktur za energię elektryczną

Zakres analizowanych danych i parametrów

Analiza faktur pozwala wstępnie oszacować moce urządzeń i obejmuje faktury z ostatnich 12 miesięcy. Sprawdź, czy na rachunku posiadasz poniższe opłaty w rozliczeniu:

 • energia bierna indukcyjna i/lub
 • energia bierna pojemnościowa

Jeśli na rozliczeniu pojawią się powyższe pozycje, oznacza to, że posiadasz naliczenia z tytułu energii biernej.  Razem z fakturami należy przesłać zdjęcie rozdzielni. Nasza firma może dobrać właściwe urządzenie, które pomoże całkowicie wyeliminować te opłaty z Twoich faktur, jak również zminimalizować koszty energii czynnej. Dobór urządzeń na podstawie faktur przeprowadzamy tylko na życzenie i odpowiedzialność klienta. Dla kompleksowego i właściwego doboru urządzenia zalecamy przeprowadzenie specjalistycznych pomiarów sieci. Skontaktuj się z nami w celu dobrania odpowiedniego rozwiązania.

Specjalistyczne pomiary sieci

Zakres pomiarów jakości energii elektrycznej i parametrów sieci:

 1. Napięcia L1, L2, L3, N, PE – wartości średnie, minimalne, maksymalne i chwilowe w zakresie do 1000 V,
 2. Prądy L1, L2, L3, N – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, bezpośredni pomiar prądu w zakresie do 6 kA,
 3. Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU).
 4. Częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz.
 5. Moc czynna (P), bierna (Q), odkształceń (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna).
 6. Obliczanie mocy biernej metodą Budeanu oraz IEEE 1459.
 7. Energia czynna (EP), bierna (EQ), pozorna (ES).
 8. Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ.
 9. Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi).
 10. Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie.
 11. Interharmoniczne mierzone jako grupy.
 12. Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia.
 13. Wskaźnik krótkookresowego (PST) oraz długookresowego (PLT) migotania światła.
 14. Asymetria napięć (spełnione wymogi IEC 61000-4-30 klasa A) i prądów.

W uzasadnionych przypadkach oferujemy także możliwość wykonania dodatkowych badań uzupełniających z zakresu pomiarów impedancji analizowanych obwodów oraz pomiarów termowizyjnych.

Profesjonalny dobór urządzeń

zakres usług dobierania urządzeń do optymalizacji kosztów energii elektrycznej

Po wykonanej analizie faktur i charakteru obiektu, jak również wykonanych pomiarów nasi inżynierowie dobierają najbardziej optymalne rozwiązanie dla zminimalizowania kosztów energii elektrycznej danego obiektu. Otrzymujesz kompleksową ofertę na sprzedaż i montaż systemu. Istnieje również możliwość zakupu samych urządzeń bez usługi montażu. Jeśli posiadasz już wcześniej wykonane pomiary sieci, zgłoś się do nas – przygotujemy najkorzystniejsze rozwiązanie. 

Profesjonalna instalacja i uruchomienie

Zakres usługi instalacji:

 1. Dostawa i montaż systemu przez doświadczonych fachowców posiadających specjalistyczne  uprawnienia, 
 2. Wykonanie linii zasilających wraz z zabezpieczeniem topikowym (dotyczy kompensatorów),
 3. Dobór i montaż przekładników prądowych (dotyczy kompensatorów),
 4. Pomiary po uruchomieniu kompensatora,
 5. Dokumentacja powykonawcza.

Podczas wykonywania usługi montażu wymagane jest całkowite odłączenie zasilania w obiekcie na czas od 3 do 8 godzin (w zależności od charakterystyki obiektu i ilości wykonywanych prac).

Modernizacja instalacji fotowoltaicznych

Zakres rozbudowy systemu:

Dla istniejących systemów fotowoltaicznych proponujemy rozbudowę o magazyn energii wraz z systemem zarządzania. Modernizacja nie wymaga wymiany falownika. Dotychczas użytkowaną instalację przekształcamy w całkowicie niezależny system magazynowania energii. System zawiera:

– akumulator do magazynowania energii

– regulator MPPT

– system zarządzania (możliwość zdalnego sterowania po połączeniu z komputerem)

Jeśli chcesz poznać ofertę rozbudowy Twojej instalacji, przygotuj moc instalacji oraz dane zastosowanych podzespołów (falownik, moduły) i skontaktuj się z nami. 

Serwis

Zakres usług serwisowych

Dla poprawnego i sprawnego działania systemu zalecamy przeprowadzanie systematycznych przeglądów. Dzięki temu masz pewność, że system spełnia swoją funkcję. Dzięki konserwacji systemu wydłużasz jego żywotność.

Zalecamy przeprowadzenie:

– rocznego przeglądu instalacji

– konserwacji systemu

Wycena usług jest uzależniona od wielu czynników, dlatego kalkulacja każdorazowo przygotowywana jest indywidualnie. W razie konieczności wymiany uszkodzonych elementów wyceniamy koszty przed ich naprawą. Usługa serwisu wykonywana jest tylko przez sprawdzonych fachowców z wieloletnim doświadczeniem.

Zapisz się na specjalistyczne pomiary sieci w celu dobrania odpowiedniej mocy urządzenia!