Czas rosnących cen energii elektrycznej. Czy jest na to sposób?

Ciągły wzrost cen energii elektrycznej wymaga szukania najbardziej efektywnych sposobów zarządzania nie tylko jej produkcją, ale też świadomego i oszczędnego jej zużywania.

Takie działania są niezbędne dla zapewnienia efektywności energetycznej, zabezpieczenia pracy systemu elektroenergetycznego i osiągnięcia celów klimatycznych, ale mogą również przynieść korzyści w postaci niższych rachunków za prąd.

Jak optymalizować koszty ponoszone na energię elektryczną?

Urząd Regulacji Energetyki rekomenduje m.in. instalowanie układów kompensacji pozwalających na zmniejszenie zużycia energii biernej. Dzięki temu zmniejszymy opłatę za ponadumowny pobór energii biernej – poprzez jej kompensację.

Istotnym jest, aby zamówienie mocy umownej dostosować do faktycznych potrzeb obiektu w poszczególnych okresach rozliczeniowych, dzięki czemu zmniejszymy opłatę sieciową, czy też opłatę za przekroczenie mocy umownej.

Kolejnym sposobem na optymalizację kosztów energii może być zastosowanie wielostrefowej grupy taryfowej dopasowanej do zużycia energii czynnej w określonych godzinach doby. Dzięki temu obniżymy opłatę sieciową zmienną. Doba dzieli się na strefy: dzienną i nocną, albo na szczytową i pozaszczytową.

Zanim jednak podejmiemy jakiekolwiek działania mające na celu oszczędzanie energii warto przeprowadzić kompleksową analizę naszych rachunków za energię elektryczną. Poprawna analiza rachunku będzie możliwa, jeśli będziemy wiedzieli, do jakiej strefy taryfowej należymy. Istotnym aspektem jest również analiza wykorzystania energii w poszczególnych godzinach doby, aby sprawdzić, czy mamy poprawnie dobraną wielostrefową grupę taryfową.

Kolejnym ważnym aspektem jest odpowiednie planowanie rozwiązań technologicznych już na etapie projektowania nowych obiektów lub restrukturyzacji istniejących.  Na etapie projektowania możemy uwzględnić innowacyjne rozwiązania mające na celu optymalizację zużycia energii. W tym celu możemy zastosować odpowiednie urządzenia do kompensacji mocy biernej oraz przeprowadzić szczegółową analizę, aby ustalić odpowiednią moc potrzebną dla danego obiektu.

Jeśli nie będziemy wdrażać działań pro-oszczędnościowych, grożą nam opłaty:

  1. za ponadumowny pobór energii biernej – według Urzędu Regulacji Energetyki energia bierna negatywnie wpływa na sieć energetyczną, zmniejsza jej przepustowość, wywołuje niepożądane zjawiska (przegrzania, przepięcia). Dlatego za pobór energii biernej nalicza się opłaty. W przypadku energii biernej indukcyjnej nalicza się opłaty wtedy, gdy jej zużycie przekroczy 40 proc. energii czynnej. W przypadku energii biernej pojemnościowej opłata naliczana jest za każdą jej ilość. Dlatego tak ważne jest stosowanie urządzeń do kompensacji energii biernej – najczęściej stosowane obecnie są w tym celu kompensatory SVG. Warto wiedzieć, że nawet nowoczesne odbiorniki przy wykonywanej funkcji użytkowej zużywają energię bierną (pobierają i oddają). Energia bierna przepływa pomiędzy siecią zasilającą a odbiornikiem, nie jest zamieniana na użyteczną pracę, ale jest niezbędna do poprawnego działania wielu odbiorników energii elektrycznej.
  2. opłata sieciowa stała – jej wysokość jest uzależniona od grupy taryfowej i wartości mocy umownej. Nie ma natomiast na nią wpływu ilość zużytej energii.
  3. opłata sieciowa zmienna – zależy od ilości pobranej energiiNa jej wysokość ma wpływ dobór optymalnej wielostrefowej grupy taryfowej.
  4. za przekroczenie mocy umownej – naliczana jest na podstawie wskazań licznika, a jej wysokość jest uzależniona od składnika stałego stawki sieciowej. Na fakturze za usługi dystrybucji energii wskazywana jest wartość dziesięciu największych przekroczeń w miesiącu lub suma wartości tych przekroczeń.

Zapisz się na specjalistyczne pomiary sieci w celu dobrania odpowiedniej mocy urządzenia!